ขออนุญาติสอบถามวิธีเพิ่มรายชื่อ เด็ก นักเรียนครับ
(ตอบ 0) last update 2022-09-05 12:49:05
ส่งไฟล์uploadผิด
(ตอบ 0) last update 2022-09-02 07:58:22
ข้อมูลก่อนการ uPload 19 ราย Upload เข้าไปมีข้อมูลเพียง 17 ราย
(ตอบ 0) last update 2022-08-11 10:37:49
ส่งข้อมูลตรวจตาเด็กโรงเรียน
(ตอบ 0) last update 2022-07-25 14:50:32
กรณีพบเจอรายชื่อที่เสียชีวิต
(ตอบ 0) last update 2022-07-01 13:59:05
export ข้อมูลตำบลไม่ถูกต้อง
(ตอบ 0) last update 2022-06-21 08:51:56
ข้อมูลซ้ำซ้อน
(ตอบ 0) last update 2022-06-04 14:45:49
หากมีแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นมาผ่าตัดที่ ระ ของเราเราสามารเลือกชื่อแพทย์ท่านนั้นๆ ได้อย่างไร
(ตอบ 0) last update 2022-03-03 14:02:37
อัพโหลดเป้าปี 65
(ตอบ 0) last update 2022-02-10 07:48:31
คำถาม
(ตอบ 0) last update 2022-01-21 08:38:42
ผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2022-01-19 14:38:20
ปรับปรุงเป้าหมายการคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2021-12-28 10:17:01
คนตาย
(ตอบ 0) last update 2021-12-21 11:17:56
รับผิดชอบ 2 ตำบล ลงข้อมูลได้เพียงหมู่บ้านตำบลนาเมืองค่่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-11-10 11:11:29
นำเข้าข้อมูล แล้วข้อมูลไม่ขึ้นค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-07-14 09:12:06
นำเข้าข้อมูล แล้วข้อมูลไม่ขึ้นครับ
(ตอบ 0) last update 2021-06-05 10:37:25
นำเข้าข้อมูลไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2021-05-03 13:16:38
ข้อมูลไม่เข้า หายไปหมู่นึงค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-03-10 09:17:43
นำเข้าข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ขึ้น
(ตอบ 1) last update 2021-02-28 13:20:07
นำเข้า PERSON แล้วไม่พบข้อมูลค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-02-28 13:16:26
 

Web Link