เป้าหมายผิดปกติ
(ตอบ 0) last update 2021-02-18 14:53:52
นำข้อมูลเข้าแล้วไม่พบข้อมูลค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-02-11 11:38:57
นำข้อมูลเข้าแล้วแต่เป้ายังเป็น 0 คะทำอย่างไรคะ
(ตอบ 0) last update 2021-02-03 15:47:25
ขอเพิ่มข้อมูล หมายเหตุ ในใบสั่งแว่นเด็กโครงการเด็กไทยสายตาดีค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-01-29 09:19:31
ส่งรายงานผิด
(ตอบ 0) last update 2021-01-28 11:29:06
ภาษา
(ตอบ 0) last update 2021-01-19 10:34:04
นำเข้าแล้ว จำนวนประชากรเป้าหมาย ไม่ขึ้น
(ตอบ 0) last update 2021-01-05 16:41:44
การส่งข้อมูลตรวจตาเด็ก ป1
(ตอบ 0) last update 2020-12-24 15:11:12
โรงพยาบาลดูรายชือเด็กที่ลงบันทึกผลจากช่องทางไหนคะ
(ตอบ 1) last update 2020-12-23 12:19:39
เป้านักเรียนไม่ตรง
(ตอบ 0) last update 2020-12-14 13:37:01
นำเข้าข้อมูลแล้ว
(ตอบ 0) last update 2020-12-09 11:14:08
สอบถามข้อมูลโรงเรียน
(ตอบ 0) last update 2020-12-07 18:01:11
หน่วยบริการ 08682 เพิ่ง up ข้อมูลปี 2563 ลงไป ฝากช่วยประมวลผลหน่อยนะครับ
(ตอบ 0) last update 2020-10-30 16:52:51
การดึงรายชื่อเป้าหมาย
(ตอบ 0) last update 2020-10-28 11:30:16
ข้อมูลประชากรมากกว่าจำนวนที่นำเข้า
(ตอบ 0) last update 2020-10-07 09:19:26
มีใครอยู่มั้ย
(ตอบ 0) last update 2020-06-12 14:08:54
ไลน์
(ตอบ 0) last update 2020-06-11 14:34:12
ต้องลงมั้ยคะ
(ตอบ 0) last update 2020-06-11 14:25:11
คนตายอยู่ในฐานข้อมูล
(ตอบ 0) last update 2020-05-27 13:23:11
ผลรวมของระยะเวลารอคิวผ่าตัดต่อกระจกผิดพลาด
(ตอบ 0) last update 2020-04-22 13:43:52
 

Web Link