อัพโหลดเป้าปี 65
(ตอบ 0) last update 2022-02-10 07:48:31
คำถาม
(ตอบ 0) last update 2022-01-21 08:38:42
ผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2022-01-19 14:38:20
ปรับปรุงเป้าหมายการคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2021-12-28 10:17:01
คนตาย
(ตอบ 0) last update 2021-12-21 11:17:56
รับผิดชอบ 2 ตำบล ลงข้อมูลได้เพียงหมู่บ้านตำบลนาเมืองค่่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-11-10 11:11:29
นำเข้าข้อมูล แล้วข้อมูลไม่ขึ้นค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-07-14 09:12:06
นำเข้าข้อมูล แล้วข้อมูลไม่ขึ้นครับ
(ตอบ 0) last update 2021-06-05 10:37:25
นำเข้าข้อมูลไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2021-05-03 13:16:38
ข้อมูลไม่เข้า หายไปหมู่นึงค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-03-10 09:17:43
นำเข้าข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ขึ้น
(ตอบ 1) last update 2021-02-28 13:20:07
นำเข้า PERSON แล้วไม่พบข้อมูลค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-02-28 13:16:26
เป้าหมายผิดปกติ
(ตอบ 0) last update 2021-02-18 14:53:52
นำข้อมูลเข้าแล้วไม่พบข้อมูลค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-02-11 11:38:57
นำข้อมูลเข้าแล้วแต่เป้ายังเป็น 0 คะทำอย่างไรคะ
(ตอบ 0) last update 2021-02-03 15:47:25
ขอเพิ่มข้อมูล หมายเหตุ ในใบสั่งแว่นเด็กโครงการเด็กไทยสายตาดีค่ะ
(ตอบ 0) last update 2021-01-29 09:19:31
ส่งรายงานผิด
(ตอบ 0) last update 2021-01-28 11:29:06
ภาษา
(ตอบ 0) last update 2021-01-19 10:34:04
นำเข้าแล้ว จำนวนประชากรเป้าหมาย ไม่ขึ้น
(ตอบ 0) last update 2021-01-05 16:41:44
การส่งข้อมูลตรวจตาเด็ก ป1
(ตอบ 0) last update 2020-12-24 15:11:12
 

Web Link