การดึงรายชื่อเป้าหมาย
(ตอบ 0) last update 2020-10-28 11:30:16
ข้อมูลประชากรมากกว่าจำนวนที่นำเข้า
(ตอบ 0) last update 2020-10-07 09:19:26
มีใครอยู่มั้ย
(ตอบ 0) last update 2020-06-12 14:08:54
ไลน์
(ตอบ 0) last update 2020-06-11 14:34:12
ต้องลงมั้ยคะ
(ตอบ 0) last update 2020-06-11 14:25:11
คนตายอยู่ในฐานข้อมูล
(ตอบ 0) last update 2020-05-27 13:23:11
ผลรวมของระยะเวลารอคิวผ่าตัดต่อกระจกผิดพลาด
(ตอบ 0) last update 2020-04-22 13:43:52
การลงข้อมูลตาเด็กป1
(ตอบ 0) last update 2020-03-17 13:34:33
ไม่สามารถออกใบวีซ่านัดผ่าตัดได้
(ตอบ 0) last update 2020-03-05 14:42:26
เป้าหมายการคัดกรองรายตำบลสลับกัน
(ตอบ 0) last update 2020-03-03 14:17:26
จำนวนประชากรเป้าหมาย
(ตอบ 3) last update 2020-02-11 13:21:52
ขอแก้ไขหมู่บ้านรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2020-02-06 09:46:30
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเกินความจริง
(ตอบ 0) last update 2020-01-17 14:51:25
จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากอัพกลุ่มเป้าหมายไปเเล้ว
(ตอบ 0) last update 2020-01-15 08:37:38
พื้นที่ไม่ตรง
(ตอบ 0) last update 2019-12-21 15:19:22
วัดสายตาเด็ก ป.1
(ตอบ 0) last update 2019-12-19 14:27:47
แว่นตาเด็ก
(ตอบ 0) last update 2019-12-02 10:21:47
รายชื่อโรงเรียนไม่มีค่ะ
(ตอบ 0) last update 2019-11-14 13:37:40
ไม่มีชื่อโรงเรียน ในโปรแกรมนี้
(ตอบ 0) last update 2019-11-12 13:17:05
การนำเข้าข้อมูลผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2019-11-12 08:36:55
 

Web Link