การลงข้อมูลตาเด็กป1
(ตอบ 0) last update 2020-03-17 13:34:33
ไม่สามารถออกใบวีซ่านัดผ่าตัดได้
(ตอบ 0) last update 2020-03-05 14:42:26
เป้าหมายการคัดกรองรายตำบลสลับกัน
(ตอบ 0) last update 2020-03-03 14:17:26
จำนวนประชากรเป้าหมาย
(ตอบ 3) last update 2020-02-11 13:21:52
ขอแก้ไขหมู่บ้านรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2020-02-06 09:46:30
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเกินความจริง
(ตอบ 0) last update 2020-01-17 14:51:25
จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากอัพกลุ่มเป้าหมายไปเเล้ว
(ตอบ 0) last update 2020-01-15 08:37:38
พื้นที่ไม่ตรง
(ตอบ 0) last update 2019-12-21 15:19:22
วัดสายตาเด็ก ป.1
(ตอบ 0) last update 2019-12-19 14:27:47
แว่นตาเด็ก
(ตอบ 0) last update 2019-12-02 10:21:47
รายชื่อโรงเรียนไม่มีค่ะ
(ตอบ 0) last update 2019-11-14 13:37:40
ไม่มีชื่อโรงเรียน ในโปรแกรมนี้
(ตอบ 0) last update 2019-11-12 13:17:05
การนำเข้าข้อมูลผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2019-11-12 08:36:55
ผู้ป่วย คีผ่าต้อกระจกผิดข้างจึงได้วีซ่่าผิดข้าง
(ตอบ 0) last update 2019-09-09 12:19:10
คีวินิจจัยต้อกระจกผิดข้างทำให้ออกวีซ่้าไม่ได้ทำงัยดีคะ
(ตอบ 0) last update 2019-09-09 12:16:22
รบกวนให้เบอร์ติดต่อหรือช่องทางที่ติดต้อไปแล้วแอดมินตอบเร็วๆและเพิ่มเพื่อนไลน์ไม่เต็มด้วยครับ
(ตอบ 1) last update 2019-08-20 10:40:43
ส่งข้อมูลเข้าไม่ได้
(ตอบ 1) last update 2019-08-20 10:37:38
หมู่บ้านเป้าหมายขึ้นไม่ครบ
(ตอบ 0) last update 2019-08-20 10:34:21
เป้าประชากรไม่ตรง
(ตอบ 0) last update 2019-08-01 15:04:13
ส่งรายงานคัดกรองสายตา เต็มจำนวน แต่ไม่ถึงเป้าหมาย
(ตอบ 0) last update 2019-07-22 12:04:16
 

Web Link