คีวินิจจัยต้อกระจกผิดข้างทำให้ออกวีซ่้าไม่ได้ทำงัยดีคะ
(ตอบ 0) last update 2019-09-09 12:16:22
รบกวนให้เบอร์ติดต่อหรือช่องทางที่ติดต้อไปแล้วแอดมินตอบเร็วๆและเพิ่มเพื่อนไลน์ไม่เต็มด้วยครับ
(ตอบ 1) last update 2019-08-20 10:40:43
ส่งข้อมูลเข้าไม่ได้
(ตอบ 1) last update 2019-08-20 10:37:38
หมู่บ้านเป้าหมายขึ้นไม่ครบ
(ตอบ 0) last update 2019-08-20 10:34:21
เป้าประชากรไม่ตรง
(ตอบ 0) last update 2019-08-01 15:04:13
ส่งรายงานคัดกรองสายตา เต็มจำนวน แต่ไม่ถึงเป้าหมาย
(ตอบ 0) last update 2019-07-22 12:04:16
ช่องทางติดต่อแอดมิน
(ตอบ 0) last update 2019-07-04 15:45:52
คัดกรองสายตา
(ตอบ 0) last update 2019-07-02 18:42:26
เพิ่มโรงเรียน
(ตอบ 0) last update 2019-07-02 13:29:14
อยากทราบโปรแกรมนำเข้าฐานข้อมูล V. อะไรครับ
(ตอบ 0) last update 2019-06-24 09:05:51
ขอให้แยกพื้นที่หมู่ที่รับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2019-05-30 14:22:56
ลงค่าวัดสายตา( VA )ด้วย snellen โดยรพ.สต.ลงบันทึกแล้วยังเป็นค่าว่างอยู่ค่ะ พยายามบันทึกหลายครั้งแล้วแต่ไม่บันทึกในระบบค่ะ
(ตอบ 4) last update 2019-05-22 09:28:26
คีข้อมูลแล้วบันทึกแต่ไม่แสดงผลการคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2019-05-02 13:07:32
ข้อมูลรายงานน้อย
(ตอบ 0) last update 2019-05-02 11:33:48
นำเข้าข้อมูลประชากร ปี 2562 ไม่ขึ้นค่ะ
(ตอบ 0) last update 2019-04-29 14:32:55
สอบถามเพิ่มเติม
(ตอบ 0) last update 2019-04-23 10:17:55
สอบถามการแยกสถานบริการ
(ตอบ 0) last update 2019-03-26 16:04:04
สอบถามเพิ่มเติม
(ตอบ 0) last update 2019-03-26 14:19:35
ข้อมูลประชากรไม่ตรง
(ตอบ 0) last update 2019-03-24 09:13:56
สอบถามปัญหาค่ะ
(ตอบ 1) last update 2019-03-07 14:16:26
 

Web Link