ช่องทางติดต่อแอดมิน
(ตอบ 0) last update 2019-07-04 15:45:52
คัดกรองสายตา
(ตอบ 0) last update 2019-07-02 18:42:26
เพิ่มโรงเรียน
(ตอบ 0) last update 2019-07-02 13:29:14
อยากทราบโปรแกรมนำเข้าฐานข้อมูล V. อะไรครับ
(ตอบ 0) last update 2019-06-24 09:05:51
ขอให้แยกพื้นที่หมู่ที่รับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2019-05-30 14:22:56
ลงค่าวัดสายตา( VA )ด้วย snellen โดยรพ.สต.ลงบันทึกแล้วยังเป็นค่าว่างอยู่ค่ะ พยายามบันทึกหลายครั้งแล้วแต่ไม่บันทึกในระบบค่ะ
(ตอบ 4) last update 2019-05-22 09:28:26
คีข้อมูลแล้วบันทึกแต่ไม่แสดงผลการคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2019-05-02 13:07:32
ข้อมูลรายงานน้อย
(ตอบ 0) last update 2019-05-02 11:33:48
นำเข้าข้อมูลประชากร ปี 2562 ไม่ขึ้นค่ะ
(ตอบ 0) last update 2019-04-29 14:32:55
สอบถามเพิ่มเติม
(ตอบ 0) last update 2019-04-23 10:17:55
สอบถามการแยกสถานบริการ
(ตอบ 0) last update 2019-03-26 16:04:04
สอบถามเพิ่มเติม
(ตอบ 0) last update 2019-03-26 14:19:35
ข้อมูลประชากรไม่ตรง
(ตอบ 0) last update 2019-03-24 09:13:56
สอบถามปัญหาค่ะ
(ตอบ 1) last update 2019-03-07 14:16:26
คีย์ข้อมูลการตรวจตานักเรียนปี2562
(ตอบ 0) last update 2019-02-06 15:21:11
นำเข้าข้อมูลประชากรปี 2562 ไม่ขึ้นค่ะ
(ตอบ 0) last update 2019-02-01 14:07:08
นำเข้าข้อมูลปี 2562
(ตอบ 0) last update 2019-01-04 09:31:53
ข้อมูลประชากรของคลองคูณ(07647)ไม่ขึ้นครับ
(ตอบ 0) last update 2019-01-03 14:35:26
การนำเข้าประชากร
(ตอบ 1) last update 2018-12-27 10:31:57
นำเข้าข้อมูลปี 2562
(ตอบ 1) last update 2018-12-27 08:31:31
 

Web Link