กรณีคนเสียชีวิต และย้ายออก
(ตอบ 1) last update 2014-03-14 00:58:31
ข้อมูลผลงาน
(ตอบ 1) last update 2014-02-20 15:09:01
จำนวนทั้งหมด จำนวนผู้สูงอายุ
(ตอบ 2) last update 2014-02-14 01:12:27
ดอนเจดียื
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 01:08:31
กรณีพบ ผป อายุน้อยกว่า 60 ปี
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 01:04:38
จำนวนประชากรซ้ำ
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 01:02:25
การคัดกรองสายตา
(ตอบ 3) last update 2014-02-14 00:59:53
การลงข้อมูล
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 00:58:10
ข้อมูลคัดกรองสายตา
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 00:56:59
ข้อมูลหลังผ่าตัด
(ตอบ 0) last update 2014-01-27 16:30:43
ค้นหาข้อมูลไม่เจอ
(ตอบ 0) last update 2014-01-27 11:38:13
แจ้ง Admin เรื่องการนำเข้าข้อมูล
(ตอบ 0) last update 2014-01-22 11:13:28
นำเข้าแล้ว ยอดประชากรน้อยมาก
(ตอบ 0) last update 2014-01-20 13:12:36
นำเข้าแล้ว ยอดประชากรน้อยมาก
(ตอบ 0) last update 2014-01-20 13:12:32
ตรวจสอบจำนวนประชากรให้หน่อยครับ น้อยกว่าความเป้นจริ ไม่มีรายชื่อขึ้นมาให้คัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2014-01-20 11:41:28
คัดกรองสายตา
(ตอบ 0) last update 2014-01-09 09:36:59
ข้อมูลการรายงานผ่าตัดต้อกระจก
(ตอบ 0) last update 2014-01-09 09:08:20
keyเลข13หลักแล้วหาผป.ไม่เจอ
(ตอบ 0) last update 2013-11-12 13:18:02
คัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ
(ตอบ 1) last update 2013-11-08 14:43:39
ไม่แสดงประชากรของเรา
(ตอบ 0) last update 2013-10-29 11:56:11
 

Web Link