สงสัยมากๆเลยครับ ทำไมต้องคีย์ดปรแกรมออนไลน์อีก ทั้งที่ในjhcisก้อคีย์แล้ว
(ตอบ 0) last update 2014-03-26 15:22:41
ข้อมูลประชากรไม่แสดง
(ตอบ 1) last update 2014-03-26 10:46:43
สอบถามเรื่องการบันทึกข้อมูล
(ตอบ 1) last update 2014-03-26 10:45:36
ไม่สามารถเข้าไปคีย์ข้อมูลได้
(ตอบ 0) last update 2014-03-19 17:04:47
การตรวจตา
(ตอบ 3) last update 2014-03-19 01:17:14
Keyข้อมูลไม่ได้
(ตอบ 1) last update 2014-03-19 01:15:24
ทำงัยต่อ
(ตอบ 0) last update 2014-03-18 15:29:27
ประชากรหายครับและผิดตำบล
(ตอบ 0) last update 2014-03-15 14:35:56
ผ่าตัดต้อกระจกส่งออกExcell ได้ไหมคะ
(ตอบ 1) last update 2014-03-14 01:04:28
รายชื่อซ้ำ
(ตอบ 1) last update 2014-03-14 01:03:49
คัดกรองสายตา
(ตอบ 1) last update 2014-03-14 01:03:01
คัดกรองสายตา
(ตอบ 1) last update 2014-03-14 01:02:08
เลือกค้นหา
(ตอบ 1) last update 2014-03-14 00:59:39
กรณีคนเสียชีวิต และย้ายออก
(ตอบ 1) last update 2014-03-14 00:58:31
ข้อมูลผลงาน
(ตอบ 1) last update 2014-02-20 15:09:01
จำนวนทั้งหมด จำนวนผู้สูงอายุ
(ตอบ 2) last update 2014-02-14 01:12:27
ดอนเจดียื
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 01:08:31
กรณีพบ ผป อายุน้อยกว่า 60 ปี
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 01:04:38
จำนวนประชากรซ้ำ
(ตอบ 1) last update 2014-02-14 01:02:25
การคัดกรองสายตา
(ตอบ 3) last update 2014-02-14 00:59:53
 

Web Link