ข้อมูลหลังผ่าตัด
(ตอบ 0) last update 2014-01-27 16:30:43
ค้นหาข้อมูลไม่เจอ
(ตอบ 0) last update 2014-01-27 11:38:13
แจ้ง Admin เรื่องการนำเข้าข้อมูล
(ตอบ 0) last update 2014-01-22 11:13:28
นำเข้าแล้ว ยอดประชากรน้อยมาก
(ตอบ 0) last update 2014-01-20 13:12:36
นำเข้าแล้ว ยอดประชากรน้อยมาก
(ตอบ 0) last update 2014-01-20 13:12:32
ตรวจสอบจำนวนประชากรให้หน่อยครับ น้อยกว่าความเป้นจริ ไม่มีรายชื่อขึ้นมาให้คัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2014-01-20 11:41:28
คัดกรองสายตา
(ตอบ 0) last update 2014-01-09 09:36:59
ข้อมูลการรายงานผ่าตัดต้อกระจก
(ตอบ 0) last update 2014-01-09 09:08:20
keyเลข13หลักแล้วหาผป.ไม่เจอ
(ตอบ 0) last update 2013-11-12 13:18:02
คัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ
(ตอบ 1) last update 2013-11-08 14:43:39
ไม่แสดงประชากรของเรา
(ตอบ 0) last update 2013-10-29 11:56:11
ต้องการลบฐานข้อมูลประชากรที่นำเข้าก่อนหน้านี้ครับ
(ตอบ 1) last update 2013-10-22 14:30:39
ลงที่อยู่ผิด
(ตอบ 0) last update 2013-10-21 09:23:13
ไม่แสงดงข้อมูลประชากรของเราเลย
(ตอบ 2) last update 2013-10-16 15:18:54
เรื่องข้อมูลผส.60 ปีขึ้นไปนำเข้าข้อมูลไม่ได้ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2013-10-15 15:53:56
ทำไมต้องเอาข้อมูลประชากรทั้งหมด
(ตอบ 1) last update 2013-09-12 22:13:45
ข้อมูล person
(ตอบ 1) last update 2013-08-21 22:11:35
การคัดกรองสายตา ทำไมค้นหาจาก ชื่อ รหัสประชาชนไม่ได้
(ตอบ 3) last update 2013-08-19 13:41:03
ค้นหากลุ่มเป้าหมายไม่เจอครับ
(ตอบ 2) last update 2013-07-30 11:09:49
 

Web Link