สอบถามเรื่องการนำเข้าข้อมูลperson ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-10-27 10:30:59
รายงานผลการตรวจตา ป.1ปี60
(ตอบ 0) last update 2017-10-18 14:36:54
ช่วยตรวจสอบข้อมูลประชากร
(ตอบ 0) last update 2017-10-12 12:56:23
ไม่โรงเรียนให้เลือกupload
(ตอบ 0) last update 2017-10-03 11:10:33
ลงข้อมูลไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2017-10-03 10:17:16
ผลงานไม่ขึ้น
(ตอบ 2) last update 2017-10-02 14:35:04
ไม่มีชื่อโรงเรียนให้เลือก
(ตอบ 0) last update 2017-09-28 17:29:37
กรณีผิดปกติ
(ตอบ 0) last update 2017-09-28 13:57:45
ผลงานไม่ขึ้นครับ
(ตอบ 0) last update 2017-09-25 08:50:55
ข้อมูลยังไม่โชว์
(ตอบ 0) last update 2017-09-22 09:57:41
ชื่อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบผิด แก้ไขอย่างไรคะ
(ตอบ 0) last update 2017-09-22 08:36:40
คีย์คัดกรองสายตาเด็ก ป.1
(ตอบ 0) last update 2017-09-21 16:03:29
ไม่พบปุ่มตั้งค่าชื่อโรงเรียน ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-09-19 17:30:22
ไม่มีชื่อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2017-09-19 16:55:05
การบันทึกผลการตรวจ VA ป1
(ตอบ 0) last update 2017-09-18 13:16:19
ไม่มีชื่อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2017-09-16 17:47:18
ส่งข้อมูลขึ้นแล้ว แต่ประมวลผลว่ายังไม่ได้ทดสอบทุกคนเลยครับ
(ตอบ 0) last update 2017-09-14 09:07:47
สอบถามดูรายชื่อเด็กที่คัดกรองไปแล้วจากที่ไหน
(ตอบ 0) last update 2017-08-31 10:40:20
คีย์ตา ป1
(ตอบ 0) last update 2017-08-30 19:19:17
การส่งข้อมูลคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2017-08-12 09:45:27
 

Web Link