ค้นหาข้อมูล ปนะชากรตำบลหนองแวงไม่ได้ครับ
(ตอบ 0) last update 2018-12-26 09:15:52
ลบประชากร
(ตอบ 0) last update 2018-12-12 10:34:30
นำเข้าข้อมูล PERSON ไม่ได้ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2018-11-29 11:19:52
คีย์ข้อมูลปีงบ62
(ตอบ 0) last update 2018-11-28 17:49:37
รพ.สามร้อยยอดเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัดตาได้แล้ว แต่ไม่มีเมนูบางเมนูในการบันทึก
(ตอบ 0) last update 2018-11-01 13:51:31
เพิ่มโรงเรียนใหม่ต้องทำอย่างไรคะ
(ตอบ 0) last update 2018-09-08 20:33:50
มี QR code ให้ติดต่อ แต่ add friend ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ครับ เรื่องปรึกษา
(ตอบ 0) last update 2018-08-18 10:21:13
อัพโหลดข้อมูลตรวจตาโดย อสมไปแล้วข้อมูลจะอัพเดทขึ้นตอนไหนครับ
(ตอบ 0) last update 2018-08-17 12:44:50
ผลการดำเนินงานคัดกรองโดย อสม
(ตอบ 0) last update 2018-08-14 20:02:03
ขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2018-08-02 14:35:00
ไม่มีชื่อ รร.ในเขตรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2018-08-01 13:39:00
สถานีอนามัยบ้านหม้อ(08567)จะนำเข้าข้อมูล Person แต่ข้อมูลที่แสดงเป็นของพื้นที่อื่น
(ตอบ 0) last update 2018-08-01 11:04:16
ข้อมูลเด็กนักเรียนหาย
(ตอบ 0) last update 2018-07-31 13:45:57
ไม่สามารถเลือกหมู่บ้านได้
(ตอบ 0) last update 2018-07-20 15:26:44
ไม่มีช่องให้ลงข้อมูลโดยทีมจักษุ
(ตอบ 0) last update 2018-07-19 13:26:03
คีย์ข้อมูลแล้วบันทึกไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2018-07-11 13:00:53
ข้อมูลไม่เข้า
(ตอบ 0) last update 2018-07-06 21:30:35
การดูรายงานผลงาน
(ตอบ 1) last update 2018-06-29 14:44:49
การดึงข้อมูลผ่าตัดแล้วทางexcel
(ตอบ 0) last update 2018-06-16 20:04:26
การดึงข้อมูลผ่าตัดแล้วทางexcel
(ตอบ 0) last update 2018-06-16 20:04:26
 

Web Link