ขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2018-08-02 14:35:00
ไม่มีชื่อ รร.ในเขตรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2018-08-01 13:39:00
สถานีอนามัยบ้านหม้อ(08567)จะนำเข้าข้อมูล Person แต่ข้อมูลที่แสดงเป็นของพื้นที่อื่น
(ตอบ 0) last update 2018-08-01 11:04:16
ข้อมูลเด็กนักเรียนหาย
(ตอบ 0) last update 2018-07-31 13:45:57
ไม่สามารถเลือกหมู่บ้านได้
(ตอบ 0) last update 2018-07-20 15:26:44
ไม่มีช่องให้ลงข้อมูลโดยทีมจักษุ
(ตอบ 0) last update 2018-07-19 13:26:03
คีย์ข้อมูลแล้วบันทึกไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2018-07-11 13:00:53
ข้อมูลไม่เข้า
(ตอบ 0) last update 2018-07-06 21:30:35
การดูรายงานผลงาน
(ตอบ 1) last update 2018-06-29 14:44:49
การดึงข้อมูลผ่าตัดแล้วทางexcel
(ตอบ 0) last update 2018-06-16 20:04:26
การดึงข้อมูลผ่าตัดแล้วทางexcel
(ตอบ 0) last update 2018-06-16 20:04:26
นำเข้า person
(ตอบ 0) last update 2018-06-04 11:08:20
การบันทึกข้อมูล
(ตอบ 1) last update 2018-05-21 11:09:57
นำเข้าข้อมูล
(ตอบ 1) last update 2018-05-21 11:09:11
ขอวิธีลบ person ที่ไม่ถูกต้อง
(ตอบ 0) last update 2018-03-27 17:01:45
สรุปผลการคัดกรองไม่ตรงกับรายละเอียดคัดกรองจริง
(ตอบ 0) last update 2018-03-22 09:37:27
การตัดชื่อคนเสียชีวิต ออกจาก ทะเบียน PERSON
(ตอบ 0) last update 2018-03-16 14:10:04
คำสั่งตรวจตาไม่ควรกรองผู้เสียชีวิตออกมา
(ตอบ 0) last update 2018-03-13 11:18:41
ตรวจสอบรายตา
(ตอบ 0) last update 2018-03-12 12:42:35
เป้าหมายไม่เท่ากัน
(ตอบ 6) last update 2018-03-01 10:19:19
 

Web Link