ผลงานไม่ขึ้นครับ
(ตอบ 0) last update 2017-09-25 08:50:55
ข้อมูลยังไม่โชว์
(ตอบ 0) last update 2017-09-22 09:57:41
ชื่อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบผิด แก้ไขอย่างไรคะ
(ตอบ 0) last update 2017-09-22 08:36:40
คีย์คัดกรองสายตาเด็ก ป.1
(ตอบ 0) last update 2017-09-21 16:03:29
ไม่พบปุ่มตั้งค่าชื่อโรงเรียน ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-09-19 17:30:22
ไม่มีชื่อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2017-09-19 16:55:05
การบันทึกผลการตรวจ VA ป1
(ตอบ 0) last update 2017-09-18 13:16:19
ไม่มีชื่อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2017-09-16 17:47:18
ส่งข้อมูลขึ้นแล้ว แต่ประมวลผลว่ายังไม่ได้ทดสอบทุกคนเลยครับ
(ตอบ 0) last update 2017-09-14 09:07:47
สอบถามดูรายชื่อเด็กที่คัดกรองไปแล้วจากที่ไหน
(ตอบ 0) last update 2017-08-31 10:40:20
คีย์ตา ป1
(ตอบ 0) last update 2017-08-30 19:19:17
การส่งข้อมูลคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2017-08-12 09:45:27
จะดูรายชื่อผู้ป่วยที่ีวินิจฉัย bliding เพื่อจะออกใบวีซ่า
(ตอบ 0) last update 2017-08-03 16:24:03
นำเข้าข้อมูลตรวจตาไม่ได้ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-08-01 15:43:47
ชื่อโรงเรียนไม่ขึ้น จากการเข้าไปบันทึกผล ในแว่นตาเด็ก
(ตอบ 0) last update 2017-07-30 14:57:39
ติดต่ออ.ไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2017-07-27 14:21:34
ขอโปรแกรมส่งออกข้อมูลจาก HOSxP เข้า vision2020
(ตอบ 1) last update 2017-07-24 19:50:53
ฐานข้อมูล person เป็นภาษาต่างด้าว
(ตอบ 0) last update 2017-07-19 09:59:19
ชื่อผู้ป่วยอ่านไม่ได้
(ตอบ 1) last update 2017-04-28 08:24:08
สอบถามเรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่อัพเข้าใหม่
(ตอบ 0) last update 2017-04-24 10:57:55
 

Web Link