เลขบัตรประชาชนชื่อไม่ตรงกับคนไข้เป็นคนอื่น
(ตอบ 0) last update 2018-02-22 15:25:57
ส่งข้อมูลผู้สูงอายุแล้วไม่เข้าในระบบvision
(ตอบ 0) last update 2018-02-20 13:37:05
ข้อมูลคนตาย
(ตอบ 0) last update 2018-02-12 13:40:40
ตรวจสอบข้อมูลคัดกรองตาผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ทองให้ด้วยครับ
(ตอบ 0) last update 2018-02-07 19:36:51
ลืม pw ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2018-02-01 16:35:05
ยังมีรายชื่อผู้พิการทางตาเป็นเป้าหมายคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2018-01-19 16:28:20
เป้าหมายไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลจริง
(ตอบ 0) last update 2018-01-18 15:38:59
ข้อมูลที่นำเข้าหาย
(ตอบ 0) last update 2018-01-15 13:56:19
เป้ารายชื่อผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2018-01-06 10:22:39
รบกวนท่านผู้รู้ เพิ่มโรงเรียนเข้า แว่นตาเด็กให้ด้วยค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-12-26 14:51:49
การลงระบบนัดใน vision 2020
(ตอบ 0) last update 2017-12-26 10:15:30
ตาบอด
(ตอบ 0) last update 2017-12-09 13:05:15
export ข้อมูลแล้วไม่ขึ้น
(ตอบ 0) last update 2017-12-06 09:49:18
การนำเข้าข้อมูล Person
(ตอบ 0) last update 2017-11-27 10:33:45
การส่งข้อมูลของ รร.เขต
(ตอบ 0) last update 2017-11-26 10:56:33
การลบบุตคล
(ตอบ 0) last update 2017-11-14 16:23:55
ข้อมูลตรวจคัดกรองสายตาเด็ก ป.1
(ตอบ 0) last update 2017-11-13 13:41:32
นำpersonเข้าเเล้วยอด เพิ่มมากกว่าข้อมูลที่นำ-เข้า
(ตอบ 0) last update 2017-11-10 10:53:05
เข้าโหลดโปรแกรมคัดกรองสายตา ป.1 ตามลิงค์ไม่ได้คะ
(ตอบ 1) last update 2017-11-02 10:53:06
อัพข้อมูลประชากรไปแล้วยังตัวเลขเท่าเดิม
(ตอบ 0) last update 2017-11-02 10:49:07
 

Web Link