สอบถามเรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่อัพเข้าใหม่
(ตอบ 0) last update 2017-04-24 10:57:55
ขอปรับปรุง แก้ไข ประชากรเป้าหมาย 60ปี+
(ตอบ 0) last update 2017-04-22 13:27:59
ขอปรับปรุง แก้ไข ประชากรเป้าหมาย 60ปี+
(ตอบ 0) last update 2017-04-22 13:27:12
นำเข้าข้อมูลนักเรียนไม่ได้ คัดกรองสายตาไม่ได้ครับ
(ตอบ 0) last update 2017-04-06 17:36:13
ส่งข้อมูลเป้าหมายประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
(ตอบ 0) last update 2017-04-04 10:41:59
ประชากร
(ตอบ 0) last update 2017-04-03 22:17:34
ลงข้อมูลรายงานไม่ขึ้นค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-03-30 15:16:45
เป้าหมายคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2017-03-30 12:11:44
โรงเรียนเป้าหมาย
(ตอบ 2) last update 2017-03-21 13:15:22
การประมวลผลของโปรแกรม vision2020
(ตอบ 0) last update 2017-03-20 10:54:40
ยอดระยะรอคอยกับยอดผ่าไม่ตรงทำไง
(ตอบ 1) last update 2017-03-17 19:26:23
สรุปรายงานเหมือนกัน
(ตอบ 0) last update 2017-03-11 11:54:35
แก้ไขประเภทของรร.
(ตอบ 0) last update 2017-02-28 08:19:29
02639 ช่วยปรับเป้าให้หน่อยครับ เป้าเกิน อัปโหลดใหม่แล้ว
(ตอบ 0) last update 2017-02-27 09:16:00
อัพโหลดประชากรใหม่แล้ว เป้าหน้าเว็บไม่เปลียนครับ
(ตอบ 0) last update 2017-02-23 09:45:05
แก้ไขผลการบันทึกตานักเรียน
(ตอบ 1) last update 2017-02-22 11:05:01
ีรายงานไม่ขึ้น
(ตอบ 1) last update 2017-02-22 11:03:56
การอัพโหลดข้อมูลการคัดกรองสายตาเด็ก ป1
(ตอบ 0) last update 2017-02-13 17:19:32
สอบถามค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-02-10 14:00:26
นำเข้า person ปี60 ไหม่ ทำไมเป้าหมายเกินจริงคะ
(ตอบ 1) last update 2017-02-02 20:42:32
 

Web Link