เป้ารายชื่อผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2018-01-06 10:22:39
รบกวนท่านผู้รู้ เพิ่มโรงเรียนเข้า แว่นตาเด็กให้ด้วยค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-12-26 14:51:49
การลงระบบนัดใน vision 2020
(ตอบ 0) last update 2017-12-26 10:15:30
ตาบอด
(ตอบ 0) last update 2017-12-09 13:05:15
export ข้อมูลแล้วไม่ขึ้น
(ตอบ 0) last update 2017-12-06 09:49:18
การนำเข้าข้อมูล Person
(ตอบ 0) last update 2017-11-27 10:33:45
การส่งข้อมูลของ รร.เขต
(ตอบ 0) last update 2017-11-26 10:56:33
การลบบุตคล
(ตอบ 0) last update 2017-11-14 16:23:55
ข้อมูลตรวจคัดกรองสายตาเด็ก ป.1
(ตอบ 0) last update 2017-11-13 13:41:32
นำpersonเข้าเเล้วยอด เพิ่มมากกว่าข้อมูลที่นำ-เข้า
(ตอบ 0) last update 2017-11-10 10:53:05
เข้าโหลดโปรแกรมคัดกรองสายตา ป.1 ตามลิงค์ไม่ได้คะ
(ตอบ 1) last update 2017-11-02 10:53:06
อัพข้อมูลประชากรไปแล้วยังตัวเลขเท่าเดิม
(ตอบ 0) last update 2017-11-02 10:49:07
การคีร์วัดสายตาเด็ก ป.1
(ตอบ 0) last update 2017-11-01 09:01:35
สอบถามเรื่องการนำเข้าข้อมูลperson ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-10-27 10:30:59
รายงานผลการตรวจตา ป.1ปี60
(ตอบ 0) last update 2017-10-18 14:36:54
ช่วยตรวจสอบข้อมูลประชากร
(ตอบ 0) last update 2017-10-12 12:56:23
ไม่โรงเรียนให้เลือกupload
(ตอบ 0) last update 2017-10-03 11:10:33
ลงข้อมูลไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2017-10-03 10:17:16
ผลงานไม่ขึ้น
(ตอบ 2) last update 2017-10-02 14:35:04
ไม่มีชื่อโรงเรียนให้เลือก
(ตอบ 0) last update 2017-09-28 17:29:37
 

Web Link