ถามโดย รพสต.เลม็ด เมื่อวันที่ 2017-12-07 11:04:16

เป้าหมายไม่เท่ากัน

เป้าหมายผู้สูงอายุปี61จำนวน987 คน แต่เป้าหมายผู้สูองอายุคัดกรองตาต้อกระจกของ VISION 2020จำนวน 1,038 คน ไม่เท่ากันต้องทำอย่างไรคะ

ตอบโดย รพสต.ท่าก๊อ เมื่อวันที่ 2017-12-29 10:42:13

เป็นเหมือนกันค่ะ เป้าในฐานข้อมูล 2045 แต่ในเว็บ vision2020=3,xxx ค่ะรบกวนขอคำตอบทีค่ะ

ตอบโดย รพสต.บ้านโคกใหม่ ตำบลสำโรงใหม่ เมื่อวันที่ 2018-01-05 14:03:01

รอคำตอบเช่นกันค่ะ

ตอบโดย รพสต. ตำบลคลองหนึ่ง เมื่อวันที่ 2018-01-25 12:59:01

รอคำตอบเช่นกันค่ะ

ตอบโดย รพสต.ศรีดอนชัย เมื่อวันที่ 2018-02-02 10:27:26

รายชื่อเป้าหมายที่ดึงจาก vision 2020 เสียชีวิตไปแล้วหลายคนเลยค่ะแต่ยังมีชื่อให้ไปคัดกรองอยู่ ทำไงดีคะ

ตอบโดย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 2018-02-07 11:32:54

ไม่เท่ากันเช่นกันครับ 2900 กับ 3600

ตอบโดย รพสต.น้ำอ่าง เมื่อวันที่ 2018-03-01 10:19:19

ผมไล่แก้ไขรายบุคคลครับโดยบันทึกผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจทั้งหมดก่อน แล้วไล่แก้ไขผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจ โดยสามารถ print out มาสำรวจเฉพาะรายชื่อที่เป็นปัญหาได้ เช่น ย้ายออก ตาย มีชื่อในทะเบียนตัวอย่างต่างพื้นที่ ถ้าตรวจสอบครบ จะได้ 100% ครับ