ถามโดย รพสต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก เมื่อวันที่ 2017-12-09 13:05:15

ตาบอด

ถ้าผู้ป่วยตาบอดแล้วและได้รับบัตรแล้วไม่ทราบว่าให้คีตาบอดตรงไหนของโปรแกรมครับ vision2020