ถามโดย รพสต.บ้านนาเมืองไทย ต.น้ำโสม เมื่อวันที่ 2017-12-26 14:51:49

รบกวนท่านผู้รู้ เพิ่มโรงเรียนเข้า แว่นตาเด็กให้ด้วยค่ะ

จังหวัดอุดรธานี อำเภอน้ำโสม โรงเรียนเทพภูเงิน รหัส 724182415 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย รหัส 1041680201 ขอบคุณค่ะ