ถามโดย รพสต.บุญเรือง เมื่อวันที่ 2018-01-06 10:22:39

เป้ารายชื่อผู้สูงอายุ

เป้ารายชื่อผู้สูงอายุมาจากไหนค่ะ และช่วงเวลาที่ดึงข้อมูล เนื่องจากยังพบมีรายชื่อผู้เสียชีวิตค่ะ