ถามโดย รพสต.บ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก เมื่อวันที่ 2017-11-14 16:23:55

การลบบุตคล

กรณีนำเข้า ปชก. ได้แล้ว เมื่อตรวจสอบพบว่าตาย ผู้ลงข้อมูลได้คลิก " ตาย " และ คลิก " ลบ " แล้วกดบันทึก เมื่อเปิดดูอีกครั้ง ปชก.ที่ตายยังคงอยู่ ถามว่า...จำทำยังไงถ้าต้องการลบบุคคลที่ตาย/ไม่อยู่ในพื้รที่ออก