ถามโดย รพสต.เมืองแปง เมื่อวันที่ 2017-11-26 10:56:33

การส่งข้อมูลของ รร.เขต

ขออนุญาตสอบถามคะ ในเขต รพ.สต.เมืองแปง มีโรงเรียน เขต 1 แห่ง คือ รร.บ้านเหมืองแร่ เราจะอัพข้อมูลได้อย่างไรคะ เพราะตอนให้อัพ ไม่มีโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ให้เลือกค่ะ