ถามโดย โรงพยาบาลนบพิตำ เมื่อวันที่ 2017-11-27 10:33:45

การนำเข้าข้อมูล Person

โรงพยาบาลนบพิตำ เขตรับผิดชอบ หมู่ 1,6และ 8 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นำข้อมูล Person ประจำปี 2561 ไปแล้วค่ะ แต่ไม่มีข้อมูล