ถามโดย รพสต.ลำผักกูด เมื่อวันที่ 2018-02-20 13:37:05

ส่งข้อมูลผู้สูงอายุแล้วไม่เข้าในระบบvision

ด้วย รพ.สต.ลำผักกูด ได้ส่งข้อมูลคัดกรองตาผู้สูงอายุ จำนวน 2700 คนเข้าในโปรแกรมvisionแล้วจำนวน 3 ครั้ง ปรากฎว่าข้อมูลไม่เข้าในระบบVisionค่ะ ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ