ถามโดย โรงพยาบาลชุมแสง เมื่อวันที่ 2018-02-22 15:25:57

เลขบัตรประชาชนชื่อไม่ตรงกับคนไข้เป็นคนอื่น

คนไข้ชื่อสนิท เอี่ยมใหม่ 3-6004-00239-549อายุ81 ปีที่อยู่ 112 หมู่7ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ แต่ใน2020เป็นชื่อ ทองคำ เอี่ยมใหม่ อายุ 62 ปีที่อยู่ 88/64 ม.10 หนองกรด อ. เมือง นครสวรรค์