ถามโดย รพสต.บ้านหัวเขา ตำบลมหาโพธิ เมื่อวันที่ 2018-01-18 15:38:59

เป้าหมายไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลจริง

1.ส่งข้อมูลเป้าหมายออกมาจากโปรแกรมงานบริการของ รพ.สต.และนำขึ้นหน้า web VISION 2020 แล้วเป้าหมายมากกว่าข้อมูลจริงเป็นเพราะอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ 2.ในตำบลที่ตั้งอยู่มี รพ.สต.2 แห่ง (รหัส 11673 และ 01538) แบ่งหมู่บ้านและประชากรรับผิดชอบชัดเจน แต่พอส่งข้อมูลขึ้นหน้า web เป็นข้อมูลตัวเลขเดียวกัน ไม่แยกให้ มีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ