ถามโดย รพสต.วังพิณพาทย์ เมื่อวันที่ 2018-01-19 16:28:20

ยังมีรายชื่อผู้พิการทางตาเป็นเป้าหมายคัดกรอง

คือยังขึ้นชื่อผู้สูงอายุที่เค้าได้รับการวินิจฉัยว่าตาบอดไปแล้ว มีบัตรผู้พิการ มาขึ้นในเป้าหมายคัดกรอง ซึ่งน่าจะมีการตัดรายชื่อผู้พิการสายตาไม่เอามาเป็นเป้าฯ หรือไม่เช่นนั้นก็ควรจะมีช่องให้เลือกว่าเป็นผู้พิการอยู่แล้ว คือตอนนี้ ไม่มีช่องให้เลือกเลย มันเลยกลายเป็นว่า เลือกว่าตรวจ แต่มองไม่เห็น กลายเป็นว่า ต้องส่งไปพบจักษุแพทย์ซึ่งสำหรับตัวผู้พิการเองได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวไปหมดแล้ว ก่อนที่แพทย์จะรับรองความพิการ