ถามโดย รพสต.บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 2018-02-07 19:29:10

ตรวจสอบข้อมูลคัดกรองตาผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ทองให้ด้วยครับ

ด้วย รพ.สต.บ้านสองแพรก ตำบลโพธิ์ทอง ได้ส่งข้อมูลคัดกรองตาผู้สูงอายุ จำนวน 1,133 คน ซึ่ง รายงานเคยแสดงผล จนท.ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลวันนี้ปรากฎว่า ข้อมูลเหลือ 16 คน ขอให้ผู้ดูแลระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ