ถามโดย รพสต.บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด เมื่อวันที่ 2018-04-10 08:41:34

การบันทึกข้อมูล

การบันทึกผลวัดสายตา(VA)ด้วยsnellenโดยรพ.สต. ต้องวัดบันทึกผู้สูงอายุทุกคนรึว่าวัดเฉพาะคนที่คัดกรอง 3เมตรโดยอสม.ไม่ผ่านคะ

ตอบโดย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 2018-05-21 11:09:57

เ้่เ้่้เ