ถามโดย รพสต.บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน เมื่อวันที่ 2018-04-11 14:57:36

นำเข้าข้อมูล

รพ.สต.ปากทางเขื่อนบันทึกข้อมูลในโปรแกรมJHCIS แล้วส่งออกแต่ข้อมูลในโปรแกรม thai visionไม่ปรากฏ

ตอบโดย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 2018-05-21 11:09:11

ไม่ค่อยตอบคำถามเลยนะครับ หรือ??? ใช้ช่องทางอื่นแล้ว