ถามโดย รพสต.บ้านเนินศาลา เมื่อวันที่ 2018-03-13 11:18:41

คำสั่งตรวจตาไม่ควรกรองผู้เสียชีวิตออกมา

คำสั่งตรวจตาไม่ควรกรองผู้เสียชีวิตออกมาเพราะทำให้ต้องมาติ๊กเลือกออก สายตาผู้บันทึกทำงานหนักมาก