ถามโดย รพสต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี เมื่อวันที่ 2018-03-16 14:10:04

การตัดชื่อคนเสียชีวิต ออกจาก ทะเบียน PERSON

ในรายชื่อ PERSON มีรายชื่อคนที่เสียชีวิตแล้ว จะลบออกจากทะเบียนPERSON ในโปรแกรม VISION ยังงัยคะ