ถามโดย รพสต.บ้านหัวหนองคู เมื่อวันที่ 2018-07-20 15:26:44

ไม่สามารถเลือกหมู่บ้านได้

ไม่สามารถกดเลือก หมู่บ้านได้ เพื่อบันทึกข้อมูล คัดกรองโดย อสม. ครับ ขอความกรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ