ถามโดย รพสต.บ้านวังม่วง เมื่อวันที่ 2018-07-27 09:35:33

หมู่บ้านเป้าหมายขึ้นไม่ครบ

นำเข้าประชากรและคีย์ข้อมูลไปแล้ว ครบตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ แต่ข้อมูลหมู่หมู่บ้านตั้งใหม่ หมู่ที่7 ไม่ขึ้น แต่มีชื่อหมู่ที่12ซึ่งหมู่บ้านนี้ไม่มีในเขตรับผิดชอบ และไม่มีกลุ่มเป้าหมายขึ้น ขอคำแนะนำด้วยค่ะ