ถามโดย สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ เมื่อวันที่ 2018-08-01 11:04:16

สถานีอนามัยบ้านหม้อ(08567)จะนำเข้าข้อมูล Person แต่ข้อมูลที่แสดงเป็นของพื้นที่อื่น

สถานีอนามัยบ้านหม้อ(08567) อ.เมือง จ.เพชรบุรี จะนำเข้าข้อมูล Person แต่ข้อมูลที่แสดงในแถบสีเหลืองด้านล่างตารางมีข้อความขึ้นว่า “หมายเหตุ เป็นของ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา รับผิดชอบหมู่ ,16,17,18,,16,17,18“ ซึ่งเป็นพื้นที่อื่นครับ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ