ถามโดย รพสต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง เมื่อวันที่ 2018-08-01 13:39:00

ไม่มีชื่อ รร.ในเขตรับผิดชอบ

เนื่องจาก รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้ทำการบันทึกการตรวจตาเด็กนักเรียนแล้วจะนำมาอัพโหลด แต่กลับไม่มีชื่อ รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เลยอัพโหลดไม่ได้ ต้องทำยังไงครับ