ถามโดย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 2018-07-19 13:26:03

ไม่มีช่องให้ลงข้อมูลโดยทีมจักษุ

หน้าweb ที่ลงข้อมูล บันทึกผลการคัดกรองสายตาผู้ป่วยอายุ 60 ปี โดยทีมจักษุไม่มีค่ะ ต้องทำยังไงค่ะ ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ ก็ไม่ติด