ถามโดย รพสต.วังลึก เมื่อวันที่ 2018-09-08 20:33:50

เพิ่มโรงเรียนใหม่ต้องทำอย่างไรคะ

รพ.สต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 รหัสสถานบริการ 07433 มีโรงเรียนเพิ่มใหม่ 1 แห่งค่ะ โรงเรียนเดชาบดินทร์ หมู่ 5 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง