ถามโดย โรงพยาบาลสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 2018-11-01 13:51:31

รพ.สามร้อยยอดเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัดตาได้แล้ว แต่ไม่มีเมนูบางเมนูในการบันทึก

รพ.สามร้อยยอด::11321 มีจักษุแพทย์ 2 ท่าน ตามที่ลงทะเบียนไป แต่ยังไม่มีเมนู 1.บันทึกการวัดสายตาและวินิจฉัยโดยทีมจักษุ 2.สรุปผลการออกวีซาผ่าตัดตาและดูรายชื่อ จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ