ถามโดย รพสต.หนองน้อย เมื่อวันที่ 2018-12-12 10:34:30

ลบประชากร

เราจะสามารถลบประชากรปี 62 เพื่อนำเข้าใหม่ได้ไหมครับ พอดีไม่ได้นำเข้าเฉพาะประชากรที่อยู่จริงในพื้นที่และยังมีชีวิตอยู่ครับ