ถามโดย รพสต.บ้านจำปา เมื่อวันที่ 2019-02-06 14:12:12

สอบถามปัญหาค่ะ

บ้านรับผิดชอบ มี 9 หมู่ คือ 2,3,7,8,10,13,15,19 และ 21 ที่เพิ่มตั้งแต่ ปี 60 โดยแยกมาจาก ม.3 ทำไม่ไม่มี ม.21 เลยค่ะ และต้องทำยังไงค่ะ