ถามโดย รพสต.บ้านจำปา เมื่อวันที่ 2019-02-06 14:12:12

สอบถามปัญหาค่ะ

บ้านรับผิดชอบ มี 9 หมู่ คือ 2,3,7,8,10,13,15,19 และ 21 ที่เพิ่มตั้งแต่ ปี 60 โดยแยกมาจาก ม.3 ทำไม่ไม่มี ม.21 เลยค่ะ และต้องทำยังไงค่ะ

ตอบโดย รพสต.โรงช้าง เมื่อวันที่ 2019-03-07 14:16:26

จำรหัสผ่านไม่ได้คะ 0939457279 รหัสสถานพยาบาล 01381 รพ.สต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง