ถามโดย รพสต.บ้านเหล่าดู่ เมื่อวันที่ 2018-12-25 11:30:35

นำเข้าข้อมูลปี 2562

ได้นำเข้าข้อมูลแล้ว แต่ข้อมูลไม่ขึ้น ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปี2562

ตอบโดย รพสต.แพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า) เมื่อวันที่ 2018-12-27 08:31:31

นำเข้าข้อมูลไม่ได้ค่ะ