ถามโดย รพสต.บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก เมื่อวันที่ 2018-12-26 09:15:52

ค้นหาข้อมูล ปนะชากรตำบลหนองแวงไม่ได้ครับ

หมายเหตุ ประชากรที่ รพสต.บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก รับผิดชอบ ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด รับผิดชอบหมู่ 14,11,1 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด รับผิดชอบหมู่ 11,8,7,6,5 User : 05098 Pass : 12345 รบกวนสอบถามครับ การบันทึกผลคัดกรองสายตาที่3เมตร(อสม) ไม่สามารถค้นหาข้อมูลตำบลหนองแวงได้ครับ (ไม่พบข้อมูลประชากร) ส่วนตำบลสิงห์โคก ค้นหาได้ปกติครับ ขอบคุณมากครับ นายทวีคูณ สุโพธิ์