ถามโดย รพสต.คลองคูณ เมื่อวันที่ 2019-01-03 14:35:26

ข้อมูลประชากรของคลองคูณ(07647)ไม่ขึ้นครับ

จะกรอก vision2020 คัดกรองตาผู้สูงอายุที่3เมตร ประชากรไม่ขึ้นแค่ 4 คนครับช่วยอัพประชากรให้ด้วยครับ ขอบคุณ