ถามโดย รพสต.บ้านเหล่าดู่ เมื่อวันที่ 2019-01-04 09:31:53

นำเข้าข้อมูลปี 2562

รพสต.บ้านเหล่าดู่ 06113 นำเข้าแล้วประชากรปี2562 ขึ้นน้อยครับ