ถามโดย รพสต.บางลี่ เมื่อวันที่ 2019-04-29 14:32:55

นำเข้าข้อมูลประชากร ปี 2562 ไม่ขึ้นค่ะ

นำเข้าข้อมูลประชากรปี 2562 ไม่ขึ้นค่ะ สอบถามการนำเข้าข้อมูลประชากรปี 2562 โดยส่งข้อมูลนำเข้าประชากร และคลิกเตรียมข้อมูลประชากร 2562 พบว่าข้อมูลที่นำเข้าจำนวน 175 คนเป็นข้อมูลคนตายและอยู่นอกพื้นที่ ซึ่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ส่งมานำเข้า จำนวน 544 คน ไม่ถูกนำเข้าในweb ทำให้ไม่สามารถบันทึกคัดกรองสายตา(อสม)ได้ สอบถามว่าให้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร ค่ะ ขอบคุณค่ะ