ถามโดย รพสต.บ้านร่าปู เมื่อวันที่ 2019-05-02 13:07:32

คีข้อมูลแล้วบันทึกแต่ไม่แสดงผลการคัดกรอง

บันทึกข้อมูลเสร็จแล้วส่งออก แต่ไม่แสดงผลการบันทึก เป็นเฉพาะหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ แต่หมู่อื่นที่รับผิดชอบบันทึกแล้วข้อมูลมีครบคะ