ถามโดย รพสต.หนองสองห้อง เมื่อวันที่ 2019-05-30 14:22:56

ขอให้แยกพื้นที่หมู่ที่รับผิดชอบ

รพ.สต.หนองสองห้อง 01690 มีพื้นที่รับผิดชอบ ในตำบลห้วยแห้ง คือหมู่ 3,6,7,10 เท่านั้นครับ ที่เหลือเป็นของ รพ.สต.ห้วยแห้ง อยากให้แยกให้ด้วยนะครับ