ถามโดย รพสต.บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว เมื่อวันที่ 2019-04-17 09:03:58

ลงค่าวัดสายตา( VA )ด้วย snellen โดยรพ.สต.ลงบันทึกแล้วยังเป็นค่าว่างอยู่ค่ะ พยายามบันทึกหลายครั้งแล้วแต่ไม่บันทึกในระบบค่ะ

เรียนถามอาจารย์ที่ดูแลระบบค่ะ ลงบันทึกวัดสายตา (VA) ด้วย snellen โดยรพ.สต. ลงบันทึกไปแล้วแต่ยังเป็นค่าว่างอยู่ค่ะ พยายามบันทึกหลายครั้งแล้วแต่ข้อมูลไม่บันทึกค่ะ

ตอบโดย โรงพยาบาลป่าติ้ว เมื่อวันที่ 2019-04-17 17:32:22

ไม่ทราบตอนนี้ข้อมูลบันทึกได้หรือยังคะ เท่าที่ได้ทำการคัดกรองที่ผ่านมา ให้ติ้กบันทึก หลังการลงข้อมูลเป็นรายเคสค่ะ

ตอบโดย รพสต.บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว เมื่อวันที่ 2019-04-18 09:28:45

ลองพยายามลงแต่ละเคสแล้วบันทึกก็ยังไม่ได้ ข้อมูลเป็นค่าว่างเหมือนเดิมค่ะ ลงได้แล้ว 6 หมู่ เหลือแค่ 2 หมู่ก็จะเสร็จแล้วค่ะ

ตอบโดย รพสต.บ้านร่าปู เมื่อวันที่ 2019-05-02 13:15:08

เหมือนกันเลยคะ เหลือ 1 หมู่ที่ยังไม่ได้

ตอบโดย รพสต.บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว เมื่อวันที่ 2019-05-22 09:28:26

ณ วันนี้ก็ยังลงไม่ได้ค่ะ รบกวนอาจารย์ที่ดูแลระบบช่วยดูให้หน่อยนะคะ