ถามโดย รพสต.บ้านห้วยไซ เมื่อวันที่ 2019-04-18 15:49:33

ส่งข้อมูลเข้าไม่ได้

รพ.สต.ห้วยไซ อ.บ้านธิ ลำพูน ส่งข้อมูลประชากร ข้อมูลไม่ขึ้น ขอวิธีส่งด้วยครับ