ถามโดย รพสต.บ้านห้วยไซ เมื่อวันที่ 2019-04-18 15:49:33

ส่งข้อมูลเข้าไม่ได้

รพ.สต.ห้วยไซ อ.บ้านธิ ลำพูน ส่งข้อมูลประชากร ข้อมูลไม่ขึ้น ขอวิธีส่งด้วยครับ

ตอบโดย รพสต.บ้านวังม่วง เมื่อวันที่ 2019-08-20 10:37:37

ไปดูที่คู่มือค่ะ ไปCoppyคำสั่งในคู่มือไปวางในตารางQury แล้วส่งออกค่ะ