ถามโดย รพสต.ท่าจำปี เมื่อวันที่ 2019-04-23 10:17:55

สอบถามเพิ่มเติม

นำเข้า person ปี 2562 แล้ว แต่จำนวนผู้สูงอายุขึ้น 33 คน แก้ไขยังงัย ทำซ้ำ นำเข้าใหม่ผลอย่างเดิม รหัส 06570