ถามโดย รพสต.ดงมะดะ เมื่อวันที่ 2019-07-22 12:04:16

ส่งรายงานคัดกรองสายตา เต็มจำนวน แต่ไม่ถึงเป้าหมาย

รพ.สต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.ชร. ได้ดำเนินการคัดกรองและส่งรายงานการคัดกรองสายตา มาแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ และได้ดำเนินการอัพและส่งไฟล์ person เข้ามาแล้ว ขอรบกวนแอ็ดมิน ปรับเป้าหมายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ