ถามโดย รพสต.ท่าบัว เมื่อวันที่ 2019-07-02 18:38:17

คัดกรองสายตา

เป้าหมายการคัดกรอง คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ทำไมคำสั่งดึงข้อมูลเป้าหมายในเมนูคู่มือการใช้งาน ไม่ระบุอายุ >=60 ครับ ถ้าจะลบข้อมูลคนที่อายุน้อยกว่า 60 ในข้อมูลที่ upload ขึ้นไปแล้วต้องทำยังไงครับ