ถามโดย รพสต.บางปู เมื่อวันที่ 2019-12-21 15:19:22

พื้นที่ไม่ตรง

พื้นที่ ม,5 ต,บางปูใหม่ เป็นของรพสต,บางปู เป้าหมายในการคีย์ ไปอยู่รพสต,บางปูใหม่ ทำให้คีไม่ได้ คนละอนามัยกันค่ะ