ถามโดย รพสต.บัวงาม -โพหัก เมื่อวันที่ 2020-01-17 14:51:25

ประชากรกลุ่มเป้าหมายเกินความจริง

ทำไมจำนวนกลุ่มเป้าหมายขึ้นเยอะกว่าจำนวนที่มีอยู่จริงคะ