ถามโดย รพสต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา เมื่อวันที่ 2020-02-06 09:46:30

ขอแก้ไขหมู่บ้านรับผิดชอบ

ขอแก้ไขหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา 04315 มีหมู่บ้านรับผิดชอบดังนี้ ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.12และ ม.15 และให้ตัด ม.1 ม.2 ม.3ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านนาจาน 04314 ออกให้ด้วยครับผมทำให้การคัดกรองได้เป้าหมายไม่ครบ