ถามโดย รพสต.ท่าข่อย เมื่อวันที่ 2019-11-12 13:17:05

ไม่มีชื่อโรงเรียน ในโปรแกรมนี้

ขอทราบวิธีเพิ่มชื่อโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 1.โรงเรียนบ้านท่าข่อย 2.โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2