ถามโดย รพสต.บ้านยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา เมื่อวันที่ 2019-12-19 14:27:47

วัดสายตาเด็ก ป.1

ชื่อโรงเรียนผิดนักเรียนอยูรคนละโรงเรียนมีสองโรงเรียนแต่รายชื่อขึ้นที่โรงเรียนเดียวที่มีนักเรียน 4 คน